Velkommen til Kanstrupgaard Forsorgshjem

Vi har åbent 24 timer i døgnet

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Vi er en midlertidigt boform i henhold til Serviceloven § 110

Vi hjælper borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig

Selvmøderprincippet

Du kan frit henvende dig til os, uden at der foreligger en kommunal henvisning. Det er forstander der træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen, og om optagelse kan finde sted.

Kanstrupgaard Forsorgshjems værdier spiller en central rolle og er bærende for vores arbejde

Brugerorientering

Der skal være sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør, og vi insisterer på etik og nuancering. Vi udviser respekt for retten til at bestemme over eget liv gennem at være lydhøre

Udvikling

Vi arbejder dedikeret og søger løsninger for, at vores borgere har mulighed for udvikling gennem at sætte tydelige og realistiske mål, samt turde tage de svære udfordringer

Håb

Vi stræber efter at gå nye veje ved at turde lære af vores fejl, have integritet, samt tage udgangspunkt i medmennesket

Kanstrupgaard Forsorgshjem

Mølbakvej 56

9560 Hadsund

Tlf. 39 39 30 79

mail@ofsi.dk

sikkermail@ofsi.dk

CVR: 41095474