Sådan får du plads

Selvmøderprincippet betyder, at du frit kan henvende dig til os, uden at der foreligger en kommunal henvisning.

Det er forstander der træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen, og om optagelse kan finde sted.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et værelse, skal du kontakte os på 39 39 30 79.

Du kan også blive henvist fra egen læge, sygehus, socialrådgiver, behandler, kriminalforsorg eller andre kontaktpersoner.

Kanstrupgaard Forsorgshjem

Mølbakvej 56

9560 Hadsund

Tlf. 39 39 30 79

mail@ofsi.dk

CVR: 41095474