Til myndigheder og andre aktører

Hos Kanstrupgaard Forsorgshjem indgår vi gerne i et konstruktivt samarbejde med borgers handlekommune. Hvis borgers handlekommune også ønsker at få beskrevet borgers status, står Kanstrupgaard Forsorgshjem til rådighed med disse oplysninger i samråd med borger.

På Kanstrupgaard Forsorgshjem udarbejdes der sammen med borger en opholdsplan, som tager udgangspunkt i VUM. Opholdsplanen udarbejdes gerne parallelt med borgers § 141 handleplan, og opdateres hver 6. uge.

Kanstrupgaard Forsorgshjem er godkendt til at arbejde med følgende faglige tilgange:

Recovery-understøttende tilgang

Relationspædagogisk tilgang

Anerkendende tilgang

Kanstrupgaard Forsorgshjem er godkendt til at arbejde med følgende metoder:

Jeg-støttende samtale

Recovery

Low Arousal

ADL træning

NADA

Døgntaksten for ophold på Kanstrupgaard Forsorgshjem er i 2022 fastsat til 2.275 kroner. Taksten betales af borgers opholdskommune, der har den særlige handlepligt under et ophold på eksempelvis et forsorgshjem. Regningen fremsendes månedsvis indtil borgeren udskrives fra forsorgshjemmet.

Kanstrupgaard Forsorgshjem

Mølbakvej 56

9560 Hadsund

Tlf. 39 39 30 79

mail@ofsi.dk

CVR: 41095474